Štvrtok • 21. januára 2021  | Meniny má Vincent.
22:00-24:00 | RANDE V MESTE
DJ´s in The CiTy
SiTy play mp3: | 32k | 128k | 256k |
SiTy player HTML5: | 32k | 128k | 256k
SiTy webkamery | Playlist | melodia na mobilmelódia pre mobil

Rádio SiTy - Metropolitné rádio
  • Kontakty

:: vysielacie štúdio:
Vajnorská 53
(oproti Polusu)
831 03 Bratislava
tel.: 02/44 64 1 107
SMS: 0911 111 107
studio (at) ra­diosity.sk


:: produkcia:
tel.: 02/44 64 0 107
fax: 02/44 64 2 107
mobil: 0911 999 107
produkcia (at) ra­diosity.sk


:: marketing: AR Production
AR Production, s. r. o.
Vajnorská 53
831 03 Bratislava
Tel: 02/4464 0107
Fax: 02/4464 2107
Mgr. Andrea Lehotská
Mobil: 0905 58 78 68
marketing (at) ra­diosity.sk


Stiahnite si:
Logopack
Infopack

  • Aplikácia
Aplikácia pre iPhone a iPad
  • POZOR!!!
  • UNICEF
  • Odkazy
Poskytovanie sídla spoločnostiam
reklama

odrazka Vianoce so SiTy 2013Zapojte sa do Vianočnej súťaže rádia Sity a pošlite sms v tvare SiTy _ Tvoje kontaktné údaje _ www.servismobilov.sk“na číslo 7034. V decembri to začne!!!

Od 2. 12. 13 – do 23. 12. 13 bude vo vysielaní denne v pracovné dni po 11:35 prebiehať živý vstup súťaže so súťažiacimi. Denne bude vyžrebovaný vždy jeden výherca. Výherca bude musieť povedať hneď po zdvihnutí telefónu heslo súťaže, ktoré je „ www.servismobilov.sk „. Nesmie povedať halo, prosím…a pod. Ak prvý súťažiaci nepovie hneď po zdvihnutí telefónu heslo, tak moderátor Rádia SiTy, bude kontaktovať ďalších súťažiacich až dovtedy, kým nebude denný výherca. Víťaz získava cenu daného dňa.

Cena sms: 0,24 €

Ceny do súťaže venoval www.servismobilov.sk. Najväčší servis mobilných telefónov a tabletov v Bratislave, ktorý pracuje na počkanie. Servis, ktorý si poradís telefónmi a tabletmi HTC, Apple iPhone, iPod, iPad, Nokia, Samsung, Sony Ericsson a BlackBerry.

02-06/12/2013 (každý deň)
Voucher na opravu “rozbiteho skla” resp. lcd kompletu na iphone 4 vratane ochrannej folie a silikonoveho puzdra (Hodnota ceny 80 €)

09-13/12/2013 (každý deň)
Voucher na opravu “rozbiteho skla” resp. lcd kompletu na iphone 4S vratane ochrannej folie a silikonoveho puzdra (Hodnota ceny 85 €)

16-20/12/2013 (každý deň)
Voucher na opravu “rozbiteho skla” resp. lcd kompletu na iphone 5 vratane ochrannej folie a silikonoveho puzdra (Hodnota ceny 170 €)

23/12/2013
Voucher – vyhrá Apple iPhone 5S 64 GB Gold (Hodnota ceny 1 100 €)


SÚŤAŽNÝ PORIADOK
“ Vianoce so SiTy “

Termín konania reklamnej súťaže: Od 25.11.2013 do 23.12. 2013

Organizátor reklamnej súťaže:
SITY MEDIA s. r. o.
Vajnorská 53, 831 03 Bratislava
IČO: 36058564
DPH: SK 2021715509
Zap. V OR Súd BA I, v odd. Sro, vl.č. 30620/B

Reklamní partneri organizátora reklamnej súťaže:
Multicom Slovakia s.r.o.
P.O. Box 46
850 05 Bratislava 55
IČO: 46 130 578

• Spoločnosť SITY MEDIA, s. r. o. ako Mediareprezentative „ Rádia SiTy „ uvádza reklamnú súťaž „ Vianoce so SiTy „ podľa tohto súťažného poriadku ako súčasť reklamnej a propagačnej kampane s cieľom zvýšiť u širokej verejnosti sledovanosť ním vysielanej rozhlasovej programovej služby „ Rádio SiTy„ a podporiť záujem spotrebiteľov o služby zmluvných (reklamných) partnerov.

• Reklamnej súťaže “Vianoce so SiTy” (ďalej len „súťaž“) sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR v termíne konania súťaže (ďalej len „ účastník), ktorá súčasne splní všetky podmienky tohto súťažného poriadku.

• Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže a k zmluvným (reklamným) partnerom organizátora súťaže, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže podľa tohto súťažného poriadku.

• Pre splnenie podmienky účasti v súťaži na určení výhercu jednej z výhier je potrebné zo strany účastníka v termíne konania súťaže od 25. 11. 2013 do 23. 12. 2013 poslať sms na číslo 7034 v tvare Sity_Tvoje kontaktné údaje_www.servismobilov.sk. Cena spätnej SMS je 0,24 € s DPH. Od 2.12. 2013 do 23. 12. 2013 bude denne počas pracovných dní v rovnakom čase (11:35) moderátor rádia SiTy žrebovať jedného zo súťažiacich. Vyžrebovaného súťažiaceho bude moderátor kontaktovať a súťažiaci bude musieť po zdvihnutí telefónu povedať heslo súťaže „ www.servismobilov.sk“ a nie prosím, haló a pod.,! Ak tak urobí, tak vyhráva cenu daného dňa. Ak tak neurobí, tak sa automaticky kontaktuje ďalší vyžrebovaný súťažiaci. Po treťom neúspešnom pokuse sa cena presúva na iný deň.

• Moderátor Rádia SiTy denne v čase vyhradenom tejto súťaže vyhlási súťaž. Oboznámi súťažiacich o pravidlách súťaže a o cenách, ktoré môžu v daný deň vyhrať.

• Možnosť jedného účastníka sa zúčastniť súťaže viac krát je vylúčená.

• Výhercovi ceny bude táto výhra odovzdaná priamo v štúdiu Rádia SiTy formou poukážky, s ktorou sa preukáže v predajni spoločnosti partnera súťaže. Výherca je povinný poskytnúť osobné údaje (meno, priezvisko) na prípad overenia si výhercu partnerom súťaže, ktorý predý výhercovi cenu..

• Organizátor si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka z účasti na súťaži pre nesplnenie niektorej z nich.

• Tento súťažný poriadok je prístupný všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.radiosity.sk

• Organizačno – technické zabezpečenie súťaže, jej priebeh a riadne ukončenie bude realizované organizátorom súťaže a jeho reklamným (zmluvným) partnerom.

• Ustanovenia tohto súťažného poriadku, samotný priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadi ust. § 845 anasl. Občianskeho zákonníka.

Zobrazené: 3823 krát

reklama
EMPIRE jazyková škola. Praktické kurzy angličtiny
Hudobné TV stanice
Copyright © Rádio SiTy Bratislava / SiTy Media s.r.o. Všetky práva vyhradené. | Vypracovali Jakub Antalík a Z-Design | Tvorba webstránok od MAKOTECH.SK
Metropolitné Rádio SiTy Bratislava vysiela už 5986 dní, 11 hodín, 0 minút a 12 sekúnd. Server time 2021-01-21 (Thu) 23:00:12 HORE / TOP