Poskytovanie sídla spoločnostiam

Jednou zo služieb, ktorú spoločnosť Nomes s.r.o. pre svojich klientov ponúka, je poskytovanie adresy na umiestnenie sídla obchodnej spoločnosti (tzv. officehousing). Službu officehousing poskytujeme v lukratívnych priestoroch nachádzajúcich sa na Vajnorskej ulici v centre Bratislavy. Priestory, v ktorých je officehousing poskytovaný sú v dlhodobom vlastníctve spoločnosti  Nomes s.r.o., a preto je možné garantovať kontinuitu služby do budúcna. Cena za sídlenie spoločnosti predstavuje sumu vo výške 47,- € (1415,92,- Sk) mesačne. Jednorazový registračný poplatok za zaregistrovanie sídla spoločnosti na danej adrese je 33,- € (994,16,- Sk). Súčasťou služby je najmä označenie sídla konkrétnej spoločnosti obchodným menom a prijímanie a úschova písomností zasielaných na adresu sídla spoločnosti.

Okrem poskytovania sídiel spoločnostiam, poskytujeme aj ďalšie doplnkové služby k officehousingu, ktorými sa snažíme plniť rozmanité požiadavky našich klientov:


– kontaktná adresa
– doručovanie písomností
– oznámenie e-mailom o prijatej pošte alebo faxe
– vlastné faxové číslo a doposielanie faxov

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácií o službe officehousing a doplnkových službách ako aj o cenách za doplnkové služby Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí resp. na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom e-mailu.